SVET Events

WEBMASTER

På denne side omtales fester og møder, og nedenstående skema er at forstå som en historik over hvad der er tilgængeligt, og hvad vi har fortaget os i tidens løb:

 

  •  FORÅRSMØDER  er de møder der afholdes umiddelbart efter årsmødet i OBS49, og før turneringsstart. Her bliver alle orienteret om sidste nyt i OBS49, får udleveret turneringsplaner, og her besluttes hvor sommerturen skal gå hen. Forårsmøder afholdes normalt medio marts.
  • SOMMERFESTER afholdes altid 2. fredag i juni. De afholdes for at fejre sommeren, det sociale samvær, og det er den eneste sammenkomst hvor også fodboldfruerne deltager. Vi ser helst at festen holdes privat, men lader det sig ikke gøre, finder vi som reglen et fælleshus et eller andet sted.
  • AFSLUTNINGSMØDER afholdes umiddelbart efter sidste turneringskamp, og baggrunden ligger i at mødes socialt, til spisning naturligvis, og få en endelig bekræftelse på årets resultat. Herefter er der vintertræning HELE vinteren HVER mandag.
  • GENERALFORSAMLING afholdes altid 1. fredag i november, også helst privat. Det er her afslutning på regnskabsåret, formandens beretning, bestyrelsesmedlemmers genvalg, årets personlige resultater præmieres, og der afsluttes med julefrokost.
  • KNUDS CUP afholdes så vidt muligt sidste mandag før jul, og er en five a side turnering KUN for SuperVETeraner. Jeg har foreløbig valg ikke at omtale den her, men givet den sin egen side. 
  •  
ÅRSTAL    FORÅRSMØDER    SOMMERFESTER    AFSLUTNINGSMØDER    GENERALFORSAMLINGER
   1991        
   1992        
   1993        
   1994         
   1995         
   1996  Referat   Billeder       
   1997         
   1998         
   1999         
   2000         
   2001         
   2002         
   2003         
   2004         
   2005         
   2006  Referat   Billeder      
   2007  Referat    Billeder      
   2008         
   2009         
   2010         
   2011 Referat    Billeder      
   2012  Referat   Billeder      Referat   Billeder
   2013  Referat   Billeder  Referat Billeder  Referat Billeder  Referat  Billeder
   2014 Referat  Billeder      Referat    Billeder
   2015 Referat  Billeder       Referat    Billeder
   2016 Referat    Billeder      

 

 

 

Retur til SVET FORSIDE